“never waste the opportunity offered by a good crisis”

– machiavelli –

Een langslepend arbeidsconflict, een reorganisatie of een geleidelijk ontstane mismatch tussen jouw mogelijkheden en de koers van de organisatie kunnen redenen zijn voor ontslag. Ontslag staat in de top 5 van meest emotionele gebeurtenissen in een mensenleven. De impact ervan kan erg groot zijn.

 

Een werkgever kan er voor kiezen om het ‘gedwongen’ afscheid te verzachten door outplacement aan te bieden. Dit betekent professionele ondersteuning bij het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Een outplacementtraject biedt jou als medewerker de mogelijkheid om het baanverlies te verwerken, eventueel nieuwe carrièremogelijkheden te ontdekken en jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Een outplacement traject bij Dankbaar Career & Development is maatwerk. Waar de een het ontslag al heeft aanvaard en vooral hulp nodig heeft bij de benadering van de arbeidsmarkt, heeft een ander vooral behoefte aan begeleiding bij verlies en zingeving. Wat voor jou van toepassing is, is afhankelijk van jouw situatie, kansen op de arbeidsmarkt, ervaring met solliciteren en de mate waarin je duidelijk hebt wat voor een baan je zoekt.

 

Daarom breng ik samen met jou en je werkgever in kaart wat jouw behoefte is en welke vorm van begeleiding het meest passend is. Op basis hiervan schrijf ik een begeleidingsplan en een offerte. De prijs is afhankelijk van de vorm van begeleiding en kan daarom variëren.

Omdat ik ervaring heb als loopbaanadviseur/coach en als recruiter, kan ik je begeleiden in het hele traject van verliesverwerking tot baanverwerving. Bij het laatste spelen netwerken en gebruik van social media, zoals LinkedIn en Twitter een belangrijke rol. Ik werk met beproefde methodes zoals van Adriaan Hoogendijk en Aaltje Vincent.